(Liv)moder till uthyrning?

Kandidatuppsats, Socialantropologi, Stockholm Universitet

 

“Debatten om surrogatmödraskap i Sverige kan ses som mer aktuell än någonsin. Den förs både runt köksbordet, i sociala medier, och på riksdagsnivå. Den uttrycks inte endast i åsikter om surrogatmödraskap i sig, utan tangerar även gälla frågor om det fria valet, rätten till sin kropp och reproduktion, där föreställningar av föräldraskap, släktskap, kön, och klass synliggörs. Medan vissa ser surrogatmödraskap som ett utnyttjande och näst intill ren exploatering av kvinnokroppen menar andra att det är en revolutionerande manifestation för kvinnans frigörelse. Vissa hävdar att surrogatmödraskap bryter konservativa normer om kvinnan och moderskap, andra säger att det reproducerar ett patriarkalt system där kvinnans kropp används för att tillfredsställa andras behov.

 

Idén att hyra en livmoder, låna en annans mamma för att själv bli mamma, utmanar något grundläggande i våra föreställningar om moderskap och släktskap, någonting som jag ville studera närmare. I denna uppsats ges en inblick i hur surrogatmödraskap i Sverige diskuteras och vilka argument som väcks i debatten. Därför är målet med studien att ur ett antropologiskt perspektiv beskriva debatten om surrogatmödraskap i Sverige samt att bidra till hur vi kan förstå debatten som ett resultat av föreställningar om moderskap”.

 

Vill du läsa mer? Klicka hem uppsatsen nedan. Återkom gärna om du har några frågor eller vill diskutera texten med mig. Du kontaktar mig här.