Illustration

Kukbilder – ett hot mot demokratin

Essä, Skoluppgift, Malmö Universitet

View Gallery

(Liv)moder till uthyrning?

Kandidatuppsats, Socialantropologi, Stockholm Universitet

View Gallery

Lemonad

Illustration

View Gallery